Αντλίες AP80B - AP90A - AP90B Sacemi
LABO - Sacemi AP80B - AP90A - AP90B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η φτερωτή και ο σαλίγκαρος από μαντέμι, καθώς και το μαντεμένιο/ατσάλινο σώμα της αντλίας, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες εν γένει, με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/κέντρα κατεργασίας)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Επεξεργασία Επιφανειών
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος

Οι αντλίες αυτές συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 6-7 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm ØE mm ØF ØG ØH mm ØI mm ØL mm M mm N mm Kg.
AP 80B 620 320 300 280 240 1.1/2" 2.1/2" 300 270 13 (n.4) 170 136 37,0
750 450 43,0
910 610 46,0
1160 860 48,0
AP 90A 675 320 355 280 240 1.1/2" 2.1/2" 300 270 13 (n.4) 170 136 41,0
805 450 47,0
965 610 49,0
1215 860 51,0
AP 90B 675 320 355 280 240 1.1/2" 2.1/2" 300 270 13 (n.4) 170 136 43,0
805 450 49,0
965 610 51,0
1215 860 53,0

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
AP 80B 1,86 1,5 5,7/3,3 2845 0,83 65-240 25-0
AP 90A 2,70 2,2 8,1/4,7 2870 0,83 14-382 30-0
AP 90B 3,58 3,0 10,6/6,1 2855 0,84 119-525 30-0

Καμπύλες Απόδοσης