Αντλίες AP100A - AP112B Sacemi
LABO - Sacemi AP100A - AP112B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η φτερωτή και ο σαλίγκαρος από μαντέμι, καθώς και το μαντεμένιο/ατσάλινο σώμα της αντλίας, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες εν γένει, με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/κέντρα κατεργασίας)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Επεξεργασία Επιφανειών
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος

Οι αντλίες συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 6-7 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm ØE mm ØF ØG ØH mm ØI mm ØL mm M mm N mm Kg.
AP 100A 700 320 380 280 240 1.1/2" 2.1/2" 300 270 13 (n.4) 170 136 37,0
830 450 43,0
990 610 46,0
1240 860 48,0
AP 112B 730 320 410 320 240 2.1/2" 2.1/2" 300 270 13 (n.4) 170 136 43,0
860 450 49,0
1020 610 51,0
1270 860 53,0

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
AP 100A 4,85 4,0 14,9/8,6 2875 0,81 138-612 38-0
AP 112B 6,57 5,5 18,7/10,8 2900 0,88 73-914 34-0

Καμπύλες Απόδοσης