Αντλίες AU 56-63 Sacemi
LABO - Sacemi AU56 - AU63

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η ορειχάλκινη φτερωτή, το μαντεμένιο κάτω μέρος και το σώμα αλουμινίου, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε γαλακτώματα, ελαιώδεις ουσίες και υγρά εν γένει, αρκεί να μην είναι οξειδωτικά για τα υλικά κατασκευής.

Το ιξώδες δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 21 cSt (3° Engel).

Πρέπει να τοποθετούνται επάνω στην δεξαμενή και να τροφοδοτούνται πριν τη χρήση.

Εάν η αντλία τραβήξει αέρα λόγω έλλειψης υγρού, η τροφοδότηση πρέπει να επαναληφθεί. (priming)

Για την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αντλίας, μην την αφήνετε να δουλεύει χωρίς υγρό.

Όπου είναι εφικτό, συνιστάται η εγκατάσταση φίλτρου αναρρόφησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm ØB mm C mm D mm ØE mm ØF mm ØG mm Kg.
AU 56 215 115 48 144 3/8" 95 7 4,3
AU 63 270 115 48 165 1/2" 95 7 5,0

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
AU 56 0,17 0,09 0,55/0,32 2730 0,72 1-7 6-0
AU 63 0,26 0,18 0,85/0,49 2810 0,76 2-13 10-0

Καμπύλες Απόδοσης