Αντλίες EPC 63C-71B Sacemi
LABO - Sacemi EPC63C - EPC71B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 0,03mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η ορειχάλκινη φτερωτή, ο σαλίγκαρος και το σώμα της αντλίας από μαντέμι, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες, γλυκόλη και υγρά εν γένει, αρκεί να μην είναι οξειδωτικά για τα υλικά κατασκευής.

Το ιξώδες δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Κέντρα Διάτρησης (boring)
  • Μονάδες Ψύξης

Οι αντλίες αυτές συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 3-4 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm ØE mm ØF ØG ØH mm ØI mm ØL mm Kg.
EPC 63C 310 100 210 3/4" 98 100 130 185 115 7 (n.4) 8,9
340 130 9,2
390 180 9,4
440 230 9,6
490 280 9,8
570 360 10,3
EPC 71B 360 100 260 3/4" 98 100 130 193 115 7 (n.4) 11,6
390 130 11,9
440 180 12,1
490 230 12,3
540 280 12,5
620 360 13,0

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
EPC 63C 0,50 0,37 1,60/0,92 2825 0,79 1-47 35-0
EPC 71B 1,20 0,90 3,83/2,21 2760 0,78 1-62 55-0

Καμπύλες Απόδοσης