Αντλίες EPC 80B-90A-90B Sacemi
LABO - Sacemi EPC80B - EPC90A - EPC90B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 0,03mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η ορειχάλκινη φτερωτή, ο σαλίγκαρος και το σώμα της αντλίας από μαντέμι, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες, γλυκόλη και υγρά εν γένει, αρκεί να μην είναι οξειδωτικά για τα υλικά κατασκευής.

Το ιξώδες δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Κέντρα Διάτρησης (boring)
  • Μονάδες Ψύξης

Οι αντλίες αυτές συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 3-4 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm ØE mm ØF ØG ØH mm ØI mm ØL mm Kg.
EPC 80B 381 100 281 3/4" 98 100 130 200 115 7 (n.4) 15,3
411 130 15,6
461 180 15,8
511 230 16,0
561 280 16,2
641 360 16,8
EPC 90A 435 115 320 3/4" 98 100 130 220 115 7 (n.4) 17,2
465 145 17,5
515 195 17,7
565 245 17,9
615 295 18,1
695 375 18,6
EPC 90B 460 140 320 3/4" 98 100 130 220 115 7 (n.4) 30,3
490 170 30,6
540 220 30,8
590 270 31,0
640 320 31,2
720 400 31,8

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
EPC 80B 1,86 1,5 5,7/3,3 2845 0,83 9-74 70-0
EPC 90A 2,28 1,8 7,3/4,2 2850 0,78 8-78 80-0
EPC 90B 3,58 3 10,6/6,1 2855 0,84 5-80 120-0

Καμπύλες Απόδοσης