Αντλίες HPP 80 Sacemi
LABO - Sacemi HPP80/2 - HPP80/4 - HPP80/6

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi κατάλληλες για μεταφορά υγρών, μη εκρηκτικών, χωρίς τραχυά ή ινώδη σωματίδια με ιξώδες που δεν ξεπερνά την τιμή 20mm2/s.

Συνήθεις Χρήσεις:

  • Εργαλειομηχανές (ρεκτιφιέ/τόρνοι)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Ψύξης
  • Πλυστικές Μηχανές

Συνθήκες Λειτουργίας Αντλίας: Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ -15° C και +90° C.

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +40° C.

Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με μοτέρ κλειστού τύπου, με ανεμιστήρα, κατασκευασμένες σύμφωνα με IEC 60034-30-1 //efficiency class IE3 (Premium Efficiency). Κλάση προστασίας IP55

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kg.
PPI 80/2 535 192 343 123 99 80,5 15,5
PPI 80/4 589 246 343 123 99 80,5 18,0
PPI 80/6 643 300 343 123 99 80,5 20,5

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Qmax - Q litres/min H - Hmax metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp n min-1 cos φ IE3 η
50% 75% 100%
HPP 80/2 0,91 0,75 2,84/1,64 2845 0,80 81,9 83,2 82,5 109-73 12-16
HPP 80/4 0,91 0,75 2,84/1,64 2845 0,80 81,9 83,2 82,5 125-82 14-30
HPP 80/6 1,30 1,1 4,09/2,36 2865 0,80 83,9 85,3 84,8 138-49 16-50

Καμπύλες Απόδοσης