Αντλίες HPP 90 Sacemi
LABO - Sacemi HPP90/8 - HPP90/10 - HPP90/12

Αντλίες σαπουνελαίου κατάλληλες για μεταφορά υγρών, μη εκρηκτικών, χωρίς τραχυά ή ινώδη σωματίδια με ιξώδες που δεν ξεπερνά την τιμή 20mm2/s.

Συνήθεις Χρήσεις:

  • Εργαλειομηχανές (ρεκτιφιέ/τόρνοι)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Ψύξης
  • Πλυστικές Μηχανές

Συνθήκες Λειτουργίας Αντλίας: Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ -15° C και +90° C.

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +40° C.

Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με μοτέρ κλειστού τύπου, με ανεμιστήρα, κατασκευασμένες σύμφωνα με IEC 60034-30-1 //efficiency class IE3 (Premium Efficiency). Κλάση προστασίας IP55

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kg.
PPI 90/8 740 354 386 129 99 89,5 25,5
PPI 90/10 794 408 386 129 99 89,5 29,0
PPI 90/12 848 462 386 129 99 89,5 30,0

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Qmax - Q litres/min H - Hmax metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp n min-1 cos φ IE3 η
50% 75% 100%
HPP 90/8 1,76 1,5 5,5/3,1 2900 0,82 82,3 84,7 84,8 137-66 20-60
HPP 90/10 2,61 2,2 7,8/4,5 2890 0,84 85,7 86,8 86,2 135-54 30-80
HPP 90/12 2,61 2,2 7,8/4,5 2890 0,84 85,7 86,8 86,2 130-32 40-100

Καμπύλες Απόδοσης