Αντλίες HPP 100 Sacemi
LABO - Sacemi HPP100/14

Αντλίες σαπουνελαίου κατάλληλες για μεταφορά υγρών, μη εκρηκτικών, χωρίς τραχυά ή ινώδη σωματίδια με ιξώδες που δεν ξεπερνά την τιμή 20mm2/s.

Συνήθεις Χρήσεις:

  • Εργαλειομηχανές (ρεκτιφιέ/τόρνοι)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Ψύξης
  • Πλυστικές Μηχανές

Συνθήκες Λειτουργίας Αντλίας: Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ -15° C και +90° C.

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +40° C.

Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με μοτέρ κλειστού τύπου, με ανεμιστήρα, κατασκευασμένες σύμφωνα με IEC 60034-30-1 //efficiency class IE3 (Premium Efficiency). Κλάση προστασίας IP55

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kg.
PPI 100/14 934 516 418 144 99 97,5 34,5

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Qmax - Q litres/min H - Hmax metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp n min-1 cos φ IE3 η
50% 75% 100%
HPP 100/14 3,41 3 9,8/5,7 2900 0,87 88,8 89,2 88,3 134-38 50-120

Καμπύλες Απόδοσης