Αντλίες HPP 112 Sacemi
LABO - Sacemi HPP112/16 - HPP112/19

Αντλίες σαπουνελαίου κατάλληλες για μεταφορά υγρών, μη εκρηκτικών, χωρίς τραχυά ή ινώδη σωματίδια με ιξώδες που δεν ξεπερνά την τιμή 20mm2/s.

Συνήθεις Χρήσεις:

  • Εργαλειομηχανές (ρεκτιφιέ/τόρνοι)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Ψύξης
  • Πλυστικές Μηχανές

Συνθήκες Λειτουργίας Αντλιών: Η θερμοκρασία του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ -15° C και +90° C.

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +40° C.

Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με μοτέρ κλειστού τύπου, με ανεμιστήρα, κατασκευασμένες σύμφωνα με IEC 60034-30-1 //efficiency class IE3 (Premium Efficiency). Κλάση προστασίας IP55

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kg.
PPI 112/16 1010 570 440 163 99 115 44,0
PPI 112/19 1091 651 440 163 99 115 45,4

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Qmax - Q litres/min H - Hmax metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp n min-1 cos φ IE3 η
50% 75% 100%
HPP 112/16 4,43 4 12,6/7,3 2920 0,88 86,6 88,4 88,6 134-30 60-140
HPP 112/19 4,43 4 12,6/7,3 2920 0,88 86,6 88,4 88,6 130-25 70-160

Καμπύλες Απόδοσης