Αντλίες IMM40A - IMM50A Sacemi
 
LABO - Sacemi IMM40A - IMM50A

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η φτερωτή, το καπάκι της και το σώμα της αντλίας, ώντας φτιαγμένα από PBT, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/δράπανα)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού (έκδοση TRI)
  • Συστήματα Air-Conditioning

Οι αντλίες αυτές συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 2-3 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm ØD ØE mm ØF mm ØG mm H mm ØI mm ØL mm Kg.
IMM 40 224 80 144 3/8" 78 90 130 140 114 7 (n.2) 1,80
264 120 1,83
294 150 1,85
324 180 1,88
IMM 50 224 80 144 3/8" 78 90 130 140 114 7 (n.2) 1,80
264 120 1,83
294 150 1,85
324 180 1,88

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
IMM 40 0,07 0,03 0,35/0,20 2730 0,58 5-13 2,0-0
IMM 50 0,09 0,04 0,35/0,20 2620 0,60 3-22 2,5-0

Καμπύλες Απόδοσης