Αντλίες IMM63A - IMM63B Sacemi
LABO - Sacemi IMM63A

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η νάϋλον φτερωτή, το νάϋλον καπάκι της και το αλουμινένιο σώμα της αντλίας, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/δράπανα)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού (έκδοση TRI)
  • Επεξεργασία Επιφανειών
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Air-Conditioning

Οι αντλίες αυτές συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 4-5 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm ØD ØE mm ØG mm H mm ØI mm ØL mm Kg.
IMM 63A 355 150 T 205 3/4" 128 180 190 150 9 (n.4) 5,0
405 200 T 5,1
455 250 T 5,3
505 300 T 5,4
IMM 63B
355 150 T 205 3/4" 128 180 190 150 9 (n.4) 5,5
405 200 T 5,7
455 250 T 5,9
505 300 T 6,0

Κατόπιν Ζήτησης: T=Εκδοση TRI

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
IMM 63A 0,38 0,25 1,30/0,75 2720 0,72 8-85 6-0
IMM 63B 0,52 0,37 1,65/0,95 2760 0,79 15-100 8-0

Καμπύλες Απόδοσης