Αντλίες IMM71A - IMM71B Sacemi
LABO - Sacemi IMM71A - IMM71B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η ορειχάλκινη φτερωτή, ο αλουμινένιος σαλίγκαρος και το αλουμινένιο σώμα της αντλίας, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/δράπανα)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού (έκδοση TRI)
  • Επεξεργασία Επιφανειών
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Air-Conditioning

Αυτές οι αντλίες συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 4-5 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm ØD ØE mm ØG mm H mm ØI mm ØL mm Kg.
IMM 71A 440 200 T 240 1" 190 230 225 204 9 (n.5) 9,3
490 250 T 9,7
565 325 T 10,0
680 440 11,3
IMM 71B
440 200 T 240 1" 190 230 225 204 9 (n.5) 10,2
490 250 T 10,5
565 325 T 10,9
680 440 12,2

Κατόπιν Ζήτησης: T= Εκδοση TRI

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
IMM 71A 1,00 0,75 3,24/1,87 2770 0,77 4-238 14-0
IMM 71B 1,20 0,90 3,83/2,21 2760 0,78 6-240 16-0

Καμπύλες Απόδοσης