Αντλίες IMM80A - IMM80B Sacemi
LABO - Sacemi IMM80A - IMM80B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η ορειχάλκινη φτερωτή, ο αλουμινένιος σαλίγκαρος και το αλουμινένιο σώμα της αντλίας, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/δράπανα)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού (έκδοση TRI)
  • Επεξεργασία Επιφανειών
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Συστήματα Air-Conditioning

Αυτές οι αντλίες συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 4-5 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 3-4 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm ØD ØE mm ØF mm ØG mm H mm ØI mm ØL mm Kg.
IMM 80A 485 200 T 285 1.1/4" 202 220 250 260 235 9 (n.5) 14,5
535 250 T 15,0
585 300 T 15,5
635 350 T 16,0
815 530 18,0
IMM 80B
485 200 T 285 1.1/4" 202 220 250 260 235 9 (n.5) 15,4
535 250 T 15,9
585 300 T 16,4
635 350 T 16,9
815 530 19,0

Κατόπιν Ζήτησης: T= Εκδοση TRI

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
IMM 80A 1,41 1,1 4,3/2,5 2825 0,81 14-293 16-0
IMM 80B 1,86 1,5 5,7/3,3 2845 0,83 80-388 18-0

Καμπύλες Απόδοσης