Αντλίες IMM90A - IMM90B - IMM100B Sacemi
LABO - Sacemi IMM90A - IMM90B - IMM100B

Αυτές οι αντλίες σαπουνελαίου Sacemi είναι κατάλληλες για μεταφορά υγρών που περιέχουν ακαθαρσίες μέχρι 3mm. Τα υδραυλικά μέρη της αντλίας, δηλαδή η φτερωτή και ο σαλίγκαρος από μαντέμι, και το το ατσάλινο σώμα της αντλίας, επιτρέπουν στην αντλία να χρησιμοποιείται σε νερό, γαλακτώματα και ελαιώδεις ουσίες με μέγιστο ιξώδες 21 cSt (3° Engel).

Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C.

Συνήθεις Χρήσεις Αντλιών:

  • Εργαλειομηχανές (τόρνοι/φρέζες/δράπανα)
  • Τροχιστικές Μηχανές Γυαλιού
  • Επεξεργασία Επιφανειών
  • Συστήματα Φιλτραρίσματος
  • Καμπίνες Βαφής

Αυτές οι αντλίες συνήθως τοποθετούνται σε δεξαμενή με χωρητικότητα ανάλογη του ρυθμού ροής της αντλίας, γύρω στα 7-8 cm από τον πυθμένα. Σημαντικό είναι, να διατηρείται η μέγιστη στάθμη του υγρού γύρω στα 5-6 cm κάτω από την φλάντζα.

Σε περιπτώσεις που το νερό είναι ιδιαιτέρως ακάθαρτο, συνιστούμε την κατασκευή δεξαμενής με διαμερίσματα, έτσι ώστε να κατακάθονται οι ακαθαρσίες στο ένα διαμέρισμα, και να αναρροφάται υγρό από το άλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πίνακας Διαστάσεων και Βάρους
Τύπος A mm B mm C mm ØD ØE mm ØF mm ØG mm H mm ØI mm ØL mm Kg.
IMM 90A 695 350 345 2" 235 240 300 130 270 13 (n.4) 47,5
795 450 48,1
945 600 48,8
1145 800 50,0
IMM 90B 695 350 345 2" 235 240 300 130 270 13 (n.4) 49,0
795 450 49,6
945 600 50,0
1145 800 51,5
IMM 100B 730 350 380 2.1/2" 235 240 300 145 270 13 (n.4) 53,0
830 450 53,6
980 600 54,3
1180 800 55,5

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Τύπος KW V230/400 - Hz50 Q - maxQ litres/min maxH - H metres
Input (P1) Nom. (P2) In Amp. n min-1 cos φ
IMM 90A 2,70 2,2 8,1/4,7 2870 0,83 119-928 10-0
IMM 90B 3,58 3 10,6/6,1 2855 0,84 172-1284 14-0
IMM 100B 4,85 4 14,9/8,6 2875 0,81 50-1430 18-0

Καμπύλες Απόδοσης