Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αντλίες σαπουνελαίου του ιταλικού οίκου SACEMI. Κυρίως χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση ψυκτικού υγρού κοπής σε μηχανουργικά μηχανήματα όπως δράπανα, τόρνοι, φρέζες, ρεκτιφιέ καθώς επίσης σε τροχιστικές μηχανές γυαλιού και εκτυπωτικές μηχανές.
Σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για την αντλίες θα βρείτε την κατάλληλη αντλία για την δική σας εφαρμογή!


Αντλίες ανακύκλωσης ψυκτικών υγρών SACEMI Ιταλίας
• Για οδηγίες που αφορούν την χρήση/συντήρηση καθώς και τις προδιαγραφές δείτε το εγχειρίδιο.
Εγχειρίδιο SACEMI: (στα ελληνικά) - (στα αγγλικά-ιταλικά-γαλλικά)

Η πλέον κινήσιμη σειρά από αντλίες σαπουνέλαιου. Αντλίες σαπουνέλαιου Sacemi IMM για ανακύκλωση Ψυκτικών Υγρών για τόρνους, φρέζες, δράπανα, ρεκτιφιέ, τροχιστικά γυαλιού, εκτυπωτικές μηχανές, καμπίνες βαφής, μονάδες κλιματισμού κ.α.
 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου σειρά SPV με μεγαλύτερη ροή από τις ΙΜΜ. Χρήση και σε εκτυπωτικές μηχανές. (με Inox άξονα)

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά SP. Ίδιες δυνατότητες με τις SPV αλλά με μαντεμένιο σώμα.

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά SQ. Τοποθετούνται στο πλάϊ της δεξαμενής.

 
 
 

Αντλίες σαπουνεαλίου Sacemi σειρά AU. Τοποθετούνται πάνω στην δεξαμενή. (για ανακύκλωση & αναρρόφηση)

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά TR.Τοποθετούνται δίπλα στην δεξαμενή. (για ανακύκλωση & μετάγγιση)

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά AP. Αντλιες υψηλής πίεσης. (1-3,4 bar)

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά MP. Αντλίες υψηλής πίεσης, διβάθμιες & τριβάθμιες. (0-6 bar)

 
 
 

Αντλίες σαπουνεαλίου Sacemi σειρά EPC. Αντλίες υψηλής πίεσης για boring centers και όχι μόνο. (0-9 bar)

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά MPC. Αντλίες υψηλής πίεσης, διβάθμιες & τριβάθμιες. (0-6 bar)

 
 
 

Αντλίες σαπουνέλαιου Sacemi σειρά MSPV. Υψηλής πίεσης, διβάθμιες & τριβάθμιες. (0-6 bar)

 
 
 

Αντλίες σαπουνέλαιου Sacemi σειρά PPI. Αντλίες κατάλληλες για ανακύκλωση γλυκόλης και άλλων υγρών.

 
 
 

Αντλίες σαπουνελαίου Sacemi σειρά HPP. Πολυβάθμιες αντλίες.