Για οδηγίες που αφορούν την σωστή χρήση, συντήρηση καθώς και τις προδιαγραφές των αντλιών παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ .