Δυναμόκλειδα DremoMeter Gedore
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER 2.5-3000 N·m / 1.8-2190 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2.5 - 3000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Δυναμόκλειδα με εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.

 

  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER L 6-2000 N·m / 4.5-1460 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη αριστερόστροφη & δεξιόστροφη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 2000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Δυναμόκλειδα με εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER SE 8-400 N·m / 6-300 lbf·ft  

Χρήση:
• Eλεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 400 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
• Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER Z 8-1000 N·m / 6-730 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόμετρα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 1000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
• Δυναμόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.