Δυναμόκλειδο DMK-550 DREMASTER K 110-550 N·m / 80-405 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 550 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8579-10 DREMΟΜΕΤER DSL 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8579-10 DSL GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο DMK-750 DREMASTER K 150-750 N·m / 110-550 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 750 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 150 - 750 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8571-01 DREMΟΜΕΤER DX 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8571-01 DX GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο DMK-100 DREMASTER K 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 100 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8576-01 DREMΟΜΕΤER DXL 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8576-01 DXL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο DMK-850 DREMASTER K 250-850 N·m / 185-630 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 850 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 250 - 850 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8471-01 DREMΟΜΕΤER DXZ 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8471-01 DXZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο DMK-200 DREMASTER K 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 200 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8463-10 DREMΟΜΕΤER DZ 140-620 N·m / 100-450 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8463-10 DZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 140 - 620 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο DMK-300 DREMASTER K 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 300 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8564-01 DREMΟΜΕΤER E 750-2000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8564-01 E GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 750 - 2000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο DMK-400 DREMASTER K 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-K DMK 400 GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8581-01 DREMΟΜΕΤER EK 600-1500 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8581-01 EK GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 600 - 1500 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο DMSE-100 DREMASTER SE 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-SE DMSE 100 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8586-01 DREMΟΜΕΤER EKL 600-1500 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8586-01 EKL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 600 - 1500 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο DMSE-150 DREMASTER SE 30-150 N·m / 22-110 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-SE DMSE 150 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 30 - 150 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8569-01 DREMΟΜΕΤER EL 750-2000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8569-01 EL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 750 - 2000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο DMSE-200 DREMASTER SE 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-SE DMSE 200 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8572-01 DREMΟΜΕΤER F 1500-3000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8572-01 F GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 1500 - 3000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1.1/2".

Δυναμόκλειδο DMSE-300 DREMASTER SE 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-SE DMSE 300 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 753-11 DREMΟΜΕΤER ΜΙΝΙ 2,5-12 N·m / 22-106 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 753-11 MINI GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2,5 - 12 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Δυναμόκλειδο DMSE-400 DREMASTER SE 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-SE DMSE 400 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκελιδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 8900.550 CAROLUS 110-550 N·m / 80-405 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ R7890.0550 GEDORE RED

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMUK-100 DREMASTER UK 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-UK DMUK 100 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Ροπόκλειδο 6900.070 CAROLUS 14-70 N·m / 10,3-51,6 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ 6900.070 CAROLUS

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 14 - 70 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMUK-200 DREMASTER UK 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-UK DMUK 200 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Ροπόκλειδο 5900.100 CAROLUS 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ R6890.0100 GEDORE RED

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMUK-300 DREMASTER UK 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-UK DMUK 300 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Ροπόκλειδο 5900.200 CAROLUS 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ R6890.0200 GEDORE RED

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMZ-550 DREMASTER Z 110-550 N·m / 80-405 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 550 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4900.025 CAROLUS 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ R4890.0025 GEDORE RED

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 5 - 25 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMZ-750 DREMASTER Z 150-750 N·m / 110-550 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 750 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 150 - 750 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 5900.300 CAROLUS 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ R6890.0300 GEDORE RED

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMZ-100 DREMASTER Z 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 100 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 8900.400 CAROLUS 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ R7890.0400 GEDORE RED

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Ροπόκλειδο DMZ-850 DREMASTER Z 250-850 N·m / 185-630 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 850 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 250 - 850 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4549-00 TORCOFIX K 1-5 N·m / 0,75-3,7 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4549-00 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 1 - 5 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMZ-200 DREMASTER Z 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 200 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4549-05 TORCOFIX K 10-50 N·m / 7,5-37 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4549-05 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 10 - 50 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMZ-300 DREMASTER Z 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 300 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4550-55 TORCOFIX K 110-550 N·m / 80-405 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4550-55 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο DMZ-400 DREMASTER Z 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMASTER-Z DMZ 400 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4550-75 TORCOFIX K 150-750 N·m / 110-550 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4550-75 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 150 - 750 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8560-01 DREMΟΜΕΤER A 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8560-01 A GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/8".

Ροπόκλειδο 4550-10 TORCOFIX K 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4550-10 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8565-01 DREMΟΜΕΤER AL 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8565-01 AL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/8".

Ροπόκλειδο 4551-85 TORCOFIX K 250-850 N·m / 185-630 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4551-85 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 250 - 850 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8554-01 DREMΟΜΕΤER AM 6-30 N·m / 50-270 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8554-01 AM GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 30 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Ροπόκλειδο 4550-20 TORCOFIX K 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4550-20 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8559-01 DREMΟΜΕΤER AML 6-30 N·m / 50-270 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8559-01 AML GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 30 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Ροπόκλειδο 4549-02 TORCOFIX K 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4549-02 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 5 - 25 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8480-01 DREMΟΜΕΤER ASE 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-SE 8480-01 ASE GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4550-30 TORCOFIX K 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4550-30 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8460-01 DREMΟΜΕΤER AZ 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8460-01 AZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4550-40 TORCOFIX K 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-K 4550-40 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.

Δυναμόκλειδο 8561-01 DREMΟΜΕΤER B 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8561-01 B GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Ροπόκλειδο 4101-05 TORCOFIX SE 10-50 N·m / 7,5-37 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4101-05 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 10 - 50 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8573-00 DREMΟΜΕΤER BC 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8573-00 BC GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Ροπόκλειδο 4100-01 TORCOFIX SE 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4100-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8578-00 DREMΟΜΕΤER BCL 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8578-00 BCL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Ροπόκλειδο 4200-02 TORCOFIX SE 30-150 N·m / 22-110 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4200-02 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 30 - 150 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8566-01 DREMΟΜΕΤER BL 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8566-01 BL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Ροπόκλειδο 4201-01 TORCOFIX SE 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4201-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8481-01 DREMΟΜΕΤER BSE 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-SE 8481-01 BSE GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4101-02 TORCOFIX SE 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4101-02 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 5 - 25 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8461-01 DREMΟΜΕΤER BZ 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8461-01 BZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4300-01 TORCOFIX SE 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4300-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8562-10 DREMΟΜΕΤER C 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8562-10 C GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Ροπόκλειδο 4301-01 TORCOFIX SE 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-SE 4301-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8570-10 DREMΟΜΕΤER CD 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8570-10 CD GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 360 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Ροπόκλειδο 4405-05 TORCOFIX Z 10-50 N·m / 7,5-37 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4405-05 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 10 - 50 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8575-10 DREMΟΜΕΤER CDL 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8575-10 CDL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 360 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Ροπόκλειδο 4450-01 TORCOFIX Z 110-550 N·m / 80-405 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4450-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8567-10 DREMΟΜΕΤER CL 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8567-10 CL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Ροπόκλειδο 4475-01 TORCOFIX Z 150-750 N·m / 110-550 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4475-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 150 - 750 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8482-01 DREMΟΜΕΤER CSE 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-SE 8482-01 CSE GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4410-01 TORCOFIX Z 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4410-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 100 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8462-01 DREMΟΜΕΤER CZ 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8462-01 CZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Ροπόκλειδο 4485-01 TORCOFIX Z 250-850 N·m / 185-630 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4485-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 250 - 850 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8563-10 DREMΟΜΕΤER D 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8563-10 D GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Ροπόκλειδο 4420-01 TORCOFIX Z 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4420-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8568-10 DREMΟΜΕΤER DL 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8568-10 DL GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Ροπόκλειδο 4400-02 TORCOFIX Z 5-25 N·m / 3,7-18 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4400-02 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 5 - 25 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8563-01 DREMΟΜΕΤER DR 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8563-01 DR GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Ροπόκλειδο 4430-01 TORCOFIX Z 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4430-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8568-01 DREMΟΜΕΤER DRL 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8568-01 DRL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Ροπόκλειδο 4440-01 TORCOFIX Z 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFIX-Z 4440-01 GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ροπόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης τιμής απασφάλισης, μέσω υποδιαιρέσεων Νm στην λαβή.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8574-10 DREMΟΜΕΤER DS 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8574-10 DS GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Υποκατηγορίες

Ροπόκλειδα Carolus - Gedore Red

  Ροπόκλειδα - CAROLUS - GEDORE RED 5-550 N·m / 3,7-405 lbf·ft  

Χρήση:
• Ροπόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 5 - 550 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
• Η πιο οικονομική λύση για ροπόκλειδα με εγγυημένη ακρίβεια +/-3%.
  Ροπόκλειδα - TORCOFIX K 1-850 N·m / 0.75-630 lbf·ft  

Χρήση:
 • Ροπόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 1 - 850 N·m.
 • Ροπόκλειδα για χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
Ροπόκλειδα - TORCOFIX SE 2-400 N·m / 1.5-300 lbf·ft

Χρήση:
 • Ροπόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
 • Ροπόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάι.
  Ροπόκλειδα - TORCOFIX Z 2-750 N·m / 1.5-550 lbf·ft  

Χρήση:
 • Ροπόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2 - 750 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
 • Ροπόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.
  Δυναμόκλειδα - DREMASTER DMK 20-850 N·m / 15-630 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 850 N·m.
• Δυναμόκλειδα για χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
  Δυναμόκλειδα - DREMASTER DMUK 20-300 N·m / 15-220 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 300 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
• Δυναμόκλειδα με δυνατότητα αριστερόστροφης περιστροφής της καστάνιας. (ΟΧΙ σύσφιξη)
  Δυναμόκλειδα - DREMASTER DMSE 20-400 N·m / 15-300 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 400 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
• Δυναμόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.
  Δυναμόκλειδα - DREMASTER DMZ 20-850 N·m / 15-630 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 20 - 850 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
• Δυναμόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER 2.5-3000 N·m / 1.8-2190 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2.5 - 3000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Δυναμόκλειδα με εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.

 

  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER L 6-2000 N·m / 4.5-1460 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη αριστερόστροφη & δεξιόστροφη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 2000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Δυναμόκλειδα με εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER SE 8-400 N·m / 6-300 lbf·ft  

Χρήση:
• Eλεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 400 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
• Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER Z 8-1000 N·m / 6-730 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόμετρα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 1000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
• Δυναμόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.