Δυναμόκλειδο 8560-01 DREMΟΜΕΤER A 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8560-01 A GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/8".

Δυναμόκλειδο 8462-01 DREMΟΜΕΤER CZ 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8462-01 CZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8565-01 DREMΟΜΕΤER AL 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8565-01 AL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/8".

Δυναμόκλειδο 8563-10 DREMΟΜΕΤER D 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8563-10 D GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8554-01 DREMΟΜΕΤER AM 6-30 N·m / 50-270 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8554-01 AM GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 30 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Δυναμόκλειδο 8568-10 DREMΟΜΕΤER DL 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8568-10 DL GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8559-01 DREMΟΜΕΤER AML 6-30 N·m / 50-270 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8559-01 AML GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 30 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Δυναμόκλειδο 8563-01 DREMΟΜΕΤER DR 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8563-01 DR GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8480-01 DREMΟΜΕΤER ASE 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-SE 8480-01 ASE GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8568-01 DREMΟΜΕΤER DRL 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8568-01 DRL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8460-01 DREMΟΜΕΤER AZ 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8460-01 AZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8574-10 DREMΟΜΕΤER DS 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8574-10 DS GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8561-01 DREMΟΜΕΤER B 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8561-01 B GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8579-10 DREMΟΜΕΤER DSL 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8579-10 DSL GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8573-00 DREMΟΜΕΤER BC 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8573-00 BC GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8571-01 DREMΟΜΕΤER DX 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8571-01 DX GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8578-00 DREMΟΜΕΤER BCL 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8578-00 BCL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8576-01 DREMΟΜΕΤER DXL 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8576-01 DXL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8566-01 DREMΟΜΕΤER BL 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8566-01 BL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8471-01 DREMΟΜΕΤER DXZ 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8471-01 DXZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8481-01 DREMΟΜΕΤER BSE 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-SE 8481-01 BSE GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8463-10 DREMΟΜΕΤER DZ 140-620 N·m / 100-450 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8463-10 DZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 140 - 620 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8461-01 DREMΟΜΕΤER BZ 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8461-01 BZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8564-01 DREMΟΜΕΤER E 750-2000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8564-01 E GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 750 - 2000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8562-10 DREMΟΜΕΤER C 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8562-10 C GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8581-01 DREMΟΜΕΤER EK 600-1500 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8581-01 EK GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 600 - 1500 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8570-10 DREMΟΜΕΤER CD 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8570-10 CD GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 360 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8586-01 DREMΟΜΕΤER EKL 600-1500 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8586-01 EKL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 600 - 1500 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8575-10 DREMΟΜΕΤER CDL 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8575-10 CDL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 360 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8569-01 DREMΟΜΕΤER EL 750-2000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8569-01 EL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 750 - 2000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8567-10 DREMΟΜΕΤER CL 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8567-10 CL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8572-01 DREMΟΜΕΤER F 1500-3000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8572-01 F GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 1500 - 3000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1.1/2".

Δυναμόκλειδο 8482-01 DREMΟΜΕΤER CSE 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-SE 8482-01 CSE GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 753-11 DREMΟΜΕΤER ΜΙΝΙ 2,5-12 N·m / 22-106 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 753-11 MINI GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2,5 - 12 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Υποκατηγορίες

  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER 2.5-3000 N·m / 1.8-2190 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2.5 - 3000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Δυναμόκλειδα με εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.

 

  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER L 6-2000 N·m / 4.5-1460 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόκλειδα με ελεγχόμενη αριστερόστροφη & δεξιόστροφη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 2000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Δυναμόκλειδα με εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER SE 8-400 N·m / 6-300 lbf·ft  

Χρήση:
• Eλεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 400 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
• Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.
  Δυναμόκλειδα - DREMOMETER Z 8-1000 N·m / 6-730 lbf·ft  

Χρήση:
• Δυναμόμετρα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 1000 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Εξαιρετικά γερή και ακριβής κατασκευή με μεγάλη διάρκεια ζωής, για απαιτητικές εφαρμογές.
• Δυναμόκλειδα για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.