Δυναμόκλειδο 8560-01 DREMΟΜΕΤER A 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8560-01 A GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/8".

Δυναμόκλειδο 8563-01 DREMΟΜΕΤER DR 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8563-01 DR GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8554-01 DREMΟΜΕΤER AM 6-30 N·m / 50-270 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8554-01 AM GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 30 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Δυναμόκλειδο 8574-10 DREMΟΜΕΤER DS 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8574-10 DS GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8561-01 DREMΟΜΕΤER B 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8561-01 B GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8571-01 DREMΟΜΕΤER DX 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8571-01 DX GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8573-00 DREMΟΜΕΤER BC 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8573-00 BC GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8564-01 DREMΟΜΕΤER E 750-2000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8564-01 E GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 750 - 2000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8562-10 DREMΟΜΕΤER C 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8562-10 C GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8581-01 DREMΟΜΕΤER EK 600-1500 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8581-01 EK GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 600 - 1500 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8570-10 DREMΟΜΕΤER CD 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8570-10 CD GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 360 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8572-01 DREMΟΜΕΤER F 1500-3000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8572-01 F GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 1500 - 3000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1.1/2".

Δυναμόκλειδο 8563-10 DREMΟΜΕΤER D 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 8563-10 D GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 753-11 DREMΟΜΕΤER ΜΙΝΙ 2,5-12 N·m / 22-106 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER 753-11 MINI GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 2,5 - 12 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".