Δυναμόκλειδο 8565-01 DREMΟΜΕΤER AL 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8565-01 AL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/8".

Δυναμόκλειδο 8568-10 DREMΟΜΕΤER DL 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8568-10 DL GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8559-01 DREMΟΜΕΤER AML 6-30 N·m / 50-270 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8559-01 AML GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 6 - 30 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/4".

Δυναμόκλειδο 8568-01 DREMΟΜΕΤER DRL 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8568-01 DRL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 155 - 760 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8578-00 DREMΟΜΕΤER BCL 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8578-00 BCL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 40 - 200 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8579-10 DREMΟΜΕΤER DSL 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8579-10 DSL GEDORE

Xρήση Δυναμόκλειδου - Ροπόκλειδου:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 110 - 550 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8566-01 DREMΟΜΕΤER BL 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8566-01 BL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8576-01 DREMΟΜΕΤER DXL 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8576-01 DXL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8575-10 DREMΟΜΕΤER CDL 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8575-10 CDL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 360 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 3/4".

Δυναμόκλειδο 8586-01 DREMΟΜΕΤER EKL 600-1500 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8586-01 EKL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 600 - 1500 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".

Δυναμόκλειδο 8567-10 DREMΟΜΕΤER CL 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8567-10 CL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 60 - 300 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1/2".

Δυναμόκλειδο 8569-01 DREMΟΜΕΤER EL 750-2000 N·m

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-L 8569-01 EL GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 750 - 2000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Καρέ 1".