Δυναμόκλειδο 8460-01 DREMΟΜΕΤER AZ 8-40 N·m / 70-350 lbf·in

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8460-01 AZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 8 - 40 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8471-01 DREMΟΜΕΤER DXZ 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8471-01 DXZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 520 - 1000 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8461-01 DREMΟΜΕΤER BZ 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8461-01 BZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με Ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 25 - 120 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8463-10 DREMΟΜΕΤER DZ 140-620 N·m / 100-450 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8463-10 DZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο - Χρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 140 - 620 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.

Δυναμόκλειδο 8462-01 DREMΟΜΕΤER CZ 80-400 N·m / 60-300 lbf·ft

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER-Z 8462-01 CZ GEDORE

Δυναμόκλειδο - Ροπόκλειδο  - Xρήση:

 • Δυναμόκλειδο με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 80 - 400 N·m.
 • Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
 • Για δύσκολες εφαρμογές με πρόσβαση από το πλάϊ.