Ροπόκλειδα Carolus-Gedore Red
  Ροπόκλειδα - CAROLUS - GEDORE RED 5-550 N·m / 3,7-405 lbf·ft  

Χρήση:
• Ροπόκλειδα με ελεγχόμενη σύσφιξη στην περιοχή από 5 - 550 N·m.
• Χρήση σε σχεδόν όλους τους τομείς βιομηχανίας.
• Επιπλέον μικρομετρική κλίμακα με υποδιαιρέσεις N·m στην λαβή.
• Η πιο οικονομική λύση για ροπόκλειδα με εγγυημένη ακρίβεια +/-3%.