ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΗSS / HSS-E

Φιλιέρες HSS / HSS-E VOLKEL

LABO - Φιλιερες M VOLKEL
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή σε μηχανή.
• HSS και HSS-E.

ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΗSS

Φιλιέρες Ψιλόδοντες HSS VOLKEL

LABO - Φιλιερες MF VOLKEL
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή σε μηχανή.
• HSS.

ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΗSS

Φιλιέρες HSS VOLKEL

LABO - Φιλιερες BSW-BSF VOLKEL
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή σε μηχανή.
• HSS.

ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΗSS

Φιλιέρες HSS VOLKEL

LABO - Φιλιερες UNC-UNF VOLKEL
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή σε μηχανή.
• HSS.

ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΗSS

Φιλιέρες HSS VOLKEL

LABO - Φιλιερες BSP-G-PG VOLKEL
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή σε μηχανή.
• HSS.