ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής M VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής Ψιλόδοντα (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής MF VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής BSW VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής Ψιλόδοντα (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής BSF VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής UNC VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής UNF VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής BSP-G VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή και τυφλά.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (Μονόπασα) ΗSS-E

Κολαούζα Μηχανής (Μονόπασα) HSS-E VOLKEL

LABO - Κολαουζα Μηχανής NPT VOLKEL
• Κολαούζα μονόπασα, διαμπερή.
• Για χρήση σε κολαουζιέρα.
• HSS-Ε.