ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (Σετάκια 3 τεμ.) ΗSS / HSS-E

Κολαούζα Χειρός (Σετάκια) HSS / HSS-E VOLKEL

LABO - Σετ Κολαουζα 3τεμ. M VOLKEL
• Σετάκια 3 τεμαχίων.
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή καστάνια.
• HSS ή HSS-E.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (Σετάκια 2 τεμ.) ΗSS

Κολαούζα Χειρός Ψιλόδοντα (Σετάκια) HSS VOLKEL

LABO - Σετ Κολαουζα 2τεμ. MF VOLKEL
• Σετάκια 2 τεμαχίων.
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή καστάνια.
• HSS.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (Σετάκια 3 τεμ.) ΗSS

Κολαούζα Χειρός (Σετάκια) HSS VOLKEL

LABO - Σετ Κολαουζα BSW-BSF VOLKEL
• Σετάκια 3 ή 2 τεμαχίων (ανάλογα με το σπείρωμα).
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή καστάνια.
• HSS.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (Σετάκια 3 τεμ.) ΗSS

Κολαούζα Χειρός (Σετάκια) HSS VOLKEL

LABO - Σετ Κολαουζα UNC-UNF VOLKEL
• Σετάκια 3 ή 2 τεμαχίων (ανάλογα με το σπείρωμα).
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή καστάνια.
• HSS.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (Σετάκια 2 τεμ.) ΗSS

Κολαούζα Χειρός (Σετάκια) HSS VOLKEL

LABO - Σετ Κολαουζα 2τεμ. BSP-G VOLKEL
• Σετάκια 2 τεμαχίων.
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή καστάνια.
• HSS.

ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ (Σετάκια 2 τεμ.) ΗSS

Κολαούζα Χειρός (Σετάκια) HSS VOLKEL

LABO - Σετ Κολαουζα 2τεμ. PG VOLKEL
• Σετάκια 2 τεμαχίων.
• Για χρήση χειρός με μανέλα ή καστάνια.
• HSS.